AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 388 sm x 113 sm = 4.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1329 / 1908
Stok: 0562