AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 221 sm x 102 sm = 2.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1320 / 1899
Stok: 0563