AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 354 sm x 106 sm = 3.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1322 / 1901
Stok: 0566