AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 193 sm x 134 sm = 2.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1326 / 1905
Stok: 0568