AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 295 sm x 145 sm = 4.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1327 / 1906
Stok: 0569