AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 289 sm x 172 sm = 5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1327 / 1906
Stok: 0570