AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 262 sm x 110 sm = 2.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1327 / 1906
Stok: 0571