AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 255 sm x 131 sm = 3.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1331 / 1910
Stok: 0572