AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 227 sm x 118 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1331 / 1910
Stok: 0573