AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 246 sm x 157 sm = 3.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1331 / 1910
Stok: 0574