AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 222 sm x 152 sm = 3.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1332 / 1911
Stok: 0576