AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 312 sm x 173 sm = 5.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1336 / 1915
Stok: 0577