AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 244 sm x 176 sm = 4.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1339 / 1918
Stok: 0578