AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 220 sm x 144 sm = 3.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1342 / 1921
Stok: 0579