AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan (Zili)

Ölçüsü: 270 sm x 156 sm = 4.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: XX əsrin ortası
Stok: 0580