AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > İrəvan

Ölçüsü: 263 sm x 200 sm = 5.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0581