AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 260 sm x 178 sm = 4.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0583