AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Dörd fəsil)

Ölçüsü: 270 sm x 180 sm = 4.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0584