AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ləçək-turunc)

Ölçüsü: 621 sm x 395 sm = 24.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0585