AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ləçək-turunc)

Ölçüsü: 227 sm x 148 sm = 3.4m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1810
Stok: 0587