AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 207 sm x 145 sm = 3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: XIX əsr
Stok: 0588