AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 213 sm x 133 sm = 2.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1815
Stok: 0589