AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (İsa və Məryəm)

Ölçüsü: 205 sm x 138 sm = 2.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1820
Stok: 0590