AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Xosrov və Şirin)

Ölçüsü: 205 sm x 135 sm = 2.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1820
Stok: 0591