AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 217 sm x 133 sm = 2.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1820
Stok: 0592