AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Nadir Şah Əfşar)

Ölçüsü: 200 sm x 133 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0593