AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ləçək-turunc)

Ölçüsü: 200 sm x 150 sm = 3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0594