AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ləçək-turunc)

Ölçüsü: 190 sm x 136 sm = 2.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0595