AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Kilim)

Ölçüsü: 256 sm x 175 sm = 4.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0596