AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ləçək-turunc)

Ölçüsü: 426 sm x 348 sm = 14.8m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0597