AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Kilim)

Ölçüsü: 236 sm x 153 sm = 3.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0598