AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 293 sm x 201 sm = 5.9m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0599