AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Butalı)

Ölçüsü: 164 sm x 120 sm = 2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0600