AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Mir)

Ölçüsü: 293 sm x 202 sm = 5.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0601