AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Yəhərüstü)

Ölçüsü: 108 sm x 100 sm = 1.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0602