AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Yusif peyğəmbər)

Ölçüsü: 237 sm x 136 sm = 3.2m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0603