AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ağaclı)

Ölçüsü: 181 sm x 132 sm = 2.4m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1830
Stok: 0606