AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ağaclı)

Ölçüsü: 402 sm x 290 sm = 11.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0607