AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ləçək-turunc)

Ölçüsü: 220 sm x 141 sm = 3.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0609