AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ləçək-turunc)

Ölçüsü: 231 sm x 145 sm = 3.3m2
Materialı: Yun İpək qarışıq
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0610