AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 274 sm x 150 sm = 4.1m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0611