AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz

Ölçüsü: 204 sm x 137 sm = 2.8m2
Materialı: İpək
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0612