AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Əfşani-Dəstəgül)

Ölçüsü: 200 sm x 125 sm = 2.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0613