AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Ağaclı)

Ölçüsü: 197 sm x 130 sm = 2.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0614