AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Kilim)

Ölçüsü: 272 sm x 144 sm = 3.9m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0615