AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Kilim)

Ölçüsü: 284 sm x 157 sm = 4.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovsuz
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0616