AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Pərvin və Pərviz)

Ölçüsü: 200 sm x 135 sm = 2.7m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1850
Stok: 0617