AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Butalı)

Ölçüsü: 57 sm x 53 sm = 0.3m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1820
Stok: 0618