AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Təbriz (Bağçada güllər)

Ölçüsü: 78 sm x 65 sm = 0.5m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1800
Stok: 0619