AZƏR-İLMƏ

XALÇAÇILIQ MƏRKƏZİ

QƏDİM XALÇALAR > Quba (Zeyxur)

Ölçüsü: 382 sm x 278 sm = 10.6m2
Materialı: Yun
Növü: Xovlu
İstehsal tarixi: 1325 Hicra/1907
Stok: 0062